โปสเตอร์ (Poster)
โปสเตอร์ (Poster)
          รับผลิต โปสเตอร์ (Poster) ทุกประเภท ทุกขนาด โปสเตอร์ (Poster) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ต้อง ดึงดูดสายตาจากระยะไกล และโดยส่วนมากพิมพ์เป็นแผ่นเดี่ยวขนาดใหญ่มีข้อความที่ ต้องการให้ผู้พบเห็นทราบจึงเป็นข้อความที่กระชับรัดกุม ที่สำคัญก็คือต้องมีตราสัญลักษณ์(logo) ของหน่วยงานเพื่อสร้างภาพพจน์และ การจดจำขององค์กรด้วย
 

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ โปสเตอร์ (Poster)
o Offset (ออฟเซ็ต)
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน โปสเตอร์ (Poster)
29.7 x 42 cm (A3)
42 x 59.4 cm (A2)
59.4 x 84 cm (A1)
Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต โปสเตอร์ (Poster)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- ปอนด์ (Bond Paper) 120 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ โปสเตอร์ (Poster)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- เคลือบ UV
- เคลือบด้าน / เคลือบมัน
- เคลือบ Soprt UV
- ปั้มนูน
- ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
- สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- ตัดมุม
- ปั้มทอง

ตัวอย่างงานลูกค้า (Example)