เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document)

เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document)

         รับผลิต เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document) ทุกประเภท ทุกขนาดเป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปประกอบการขาย สามารถพิมพ์ ได้ทั้งสีและขาวดำ แนวตั้งและแนวนอน ทั้งยังสามารถพิมพ์ เป็น แฮนด์เอาท์ (Hand Out) ตั้งแต่ 2/9 สไลด์ต่อหน้าได้อีกด้วย
 

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document)
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document)
21 x 29.7 ซ.ม. (A4)
29.7 x 42 ซ.ม.(A3)
Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต เอกสารประกอบการขาย
(Sales Presentation Document)

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- ปอนด์ (Bond Paper) 80 แกรม
- อาร์ตด้าน (Paper-Matt Premium) 160 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document)
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- เคลือบด้าน / เคลือบมัน
- เข้าเล่มกระดูกงู
- เข้ามุงหลังคา
- เข้าเล่มใสกาว

ตัวอย่างงานลูกค้า (Example)