แคตตาล็อก (Catalogue)

แคตตาล็อก (Catalogue)

          รับผลิต แคตตาล็อก (Catalogue) ทุกประเภท ทุกขนาด แคตตาล็อก (Catalogue) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความหลากหลาย ใช้สำหรับแสดงรายการสินค้า ไม่มีรูปแบบและลักษณะที่แน่นอน ทั้งนี้เพื่อสร้างความแตกต่าง และประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยส่วนมากจะเป็นการพับหรือเข้าเล่มแบบหนังสือ
 

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ แคตตาล็อก (Catalogue)
o Offset (ออฟเซ็ต)
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน แคตตาล็อก (Catalogue)
21 x 29.7 ซม. (8.26 x 11.69 นิ้ว)
Costom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต แคตตาล็อก (Catalogue)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- ปอนด์ (Bond Paper) 80 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ แคตตาล็อก (Catalogue)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- เคลือบ UV
- เคลือบด้าน / เคลือบมัน
- เคลือบ Soprt UV
- ปั้มนูน
- ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
- สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
- พับ (Fold)
- ไดคัท
- เข้าเล่มไสสันกาว
- เข้าเล่มมุงหลังคา
- ห่วงกระดูกงู

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- พับ (Fold)
- ตัดมุม
- ปั้มทอง
- เข้าเล่มไสสันกาว
- เข้าเล่มมุงหลังคา
- เย็บกี่

ตัวอย่างงานลูกค้า (Example)