วารสาร (Journal)

วารสาร (Journal)

          รับผลิต วารสาร (Journal) ทุกประเภท ทุกขนาด วารสาร (Journal) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายคาบที่ตีพิมพ์เป็นระยะ อย่างสม่ำเสมอและจะต้องผ่าน การตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ หรือที่เรียกวารสารประเภทนี้ เป็นการเฉพาะว่า วารสาร (Journal)ผ่านการทบทวนโดยผู้รู้เท่ากัน (peer-reviewed periodical) วารสาร (Journal) วิชาการเป็นเวทีสำหรับการแนะนำ และนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการ ใหม่ๆ มักจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไม่ได้จำหน่าย และ ไม่มุ่งผลกำไร
 

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ วารสาร (Journal)
o Offset (ออฟเซ็ต)
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน วารสาร (Journal)
21 x 29.7 ซม. (8.26 x 11.69 นิ้ว) (A4)
2.04 x 38.10 ซม. (10.25 x 15 นิ้ว)
Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต วารสาร (Journal)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- ปอนด์ (Bond Paper) 80 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 1600-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ วารสาร (Journal)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- เคลือบ UV
- เคลือบด้าน / เคลือบมัน
- เคลือบ Soprt UV
- ปั้มนูน
- ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
- สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
- พับ (Fold)
- ตัดมุม
- เข้าเล่มไสสันกาว
- เข้าเล่มมุงหลังคา

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- พับ (Fold)
- ไดคัท
- ปั้มทอง
- เข้าเล่มไสสันกาว
- เข้าเล่มมุงหลังคา
- เย็บกี่

ตัวอย่างงานลูกค้า (Example)