ใบปลิว (Leaflet)
ใบปลิว (Leaflet)
         รับผลิต ใบปลิว (Leaflet) ทุกประเภท ทุกขนาด ใบปลิว (Leaflet) โดยส่วนมากเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเพียงเรื่องเดียว ลักษณะเป็นใบตัดปลิว คือไม่มีการพับ เช่น ประกาศ ชี้แจง แจ้งความ อาจจะเป็นการโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ก็ได้ แต่ความหมายของ ใบปลิว อีกรูปแบบหนึ่ง คือ แผ่นกระดาษที่แจกจ่ายลักษณะปกปิด ไม่เปิดเผยซึ่ง ใบปลิว ลักษณะเช่นนี้มักจะมีเนื้อหาเชิงการเมือง เช่น การต่อต้านรัฐบาล และมักจะไม่ระบุผู้จัดทำด้วย

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ ใบปลิว (Leaflet)
o Offset (ออฟเซ็ต)
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน ใบปลิว (Leaflet)
9.9 x 21 ซม. (1/3 A4)
14.85 x 21 ซม. (A5)
21 x 29.7 ซม. (A4)
Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)


กระดาษที่ใช้ในการผลิต ใบปลิว (Leaflet)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- ปอนด์ (Bond Paper) 120 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม


เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ ใบปลิว (Leaflet)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- เคลือบ UV
- เคลือบด้าน / เคลือบมัน
- เคลือบ Soprt UV
- ปั้มนูน
- ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
- สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
- พับ (Fold)
- ไดคัท

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- ปั้มทอง

ตัวอย่างงานลูกค้า (Example)