Inkjet Indoor Sticker PVC (สติ๊กเกอร์ พีวีซี)
Inkjet Indoor Sticker PVC (สติ๊กเกอร์ พีวีซี)
      Inkjet Indoor Sticker PVC (สติ๊กเกอร์ พีวีซี)
เป็นงานพิมพ์สติ๊กเกอร์เนื้อขาวนม เคลือบกันน้ำ (เคลือบด้าน เคลือบมัน) ติดบนวัสดุผิวเรียบเนื้อแข็ง เช่น PP Board (Future Board) กระจก พลาสวู๊ด อะคิลิค และฉลากสินค้า

 

ตัวอย่างงานลูกค้า (Example)