เช็คราคา
เช็คราคา งานพิมพ์ Offset
(ออฟเซ็ท)
ประเภทงาน
ขนาด
4 สี/1 สี
กระดาษ
จำนวน
 
เช็คราคา งานพิมพ์ Digital Offset
(ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
ประเภทงาน
ขนาด
สี
กระดาษ
เคลือบ
จำนวน
 
เช็คราคา งานพิมพ์ Inkjet
(อิงค์เจ็ท)
งาน Indoor งาน Outdoor

วัสดุ

ขนาด กว้าง ซม.
ขนาด   ยาว ซม.
ไม่เคลือบ
เคลือบใส
เคลือบด้าน
จำนวน ชิ้น