นิตยสาร (Magazine)
นิตยสาร (Magazine)
          รับผลิต นิตยสาร (Magazine) ทุกประเภท ทุกขนาด นิตยสาร (Magazine) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายคาบ ที่ออกเป็นระยะ มีการกำหนดเวลา การวางตลาดเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน ราย 3 เดือน สำหรับผู้อ่านทั่วไป มีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง ความรู้มักเป็นไปในลักษณะที่ให้ความรอบรู้ นิตยสาร (Magazine) โดยทั่วไปหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทั่วไป ผู้อ่านสามารถบอกรับ เป็นสมาชิกได้
 

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ นิตยสาร (Magazine)
o Offset (ออฟเซ็ต)
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน นิตยสาร (Magazine)
26.04 x 38.10 ซม. (10.25 x 15 นิ้ว) A4/A5
Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต นิตยสาร (Magazine)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- ปอนด์ (Bond Paper) 80-120แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ นิตยสาร (Magazine)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- เคลือบ UV
- เคลือบด้าน / เคลือบมัน
- เคลือบ Soprt UV
- ปั้มนูน
- ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
- สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
- พับ (Fold)
- ไดคัท
- เข้าเล่มไสสันกาว
- เข้าเล่มมุงหลังคา

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- พับ (Fold)
- ตัดมุม
- ปั้มทอง
- เข้าเล่มไสสันกาว
- เข้าเล่มมุงหลังคา
- เย็บกี่

ตัวอย่างงานลูกค้า (Example)