หนังสือ (Book)

หนังสือ (Book)

          รับผลิต หนังสือ (Book) ทุกประเภท ทุกขนาด หนังสือ (Book) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เป็นเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเล่ม แล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น ตำราเรียน ตำราทางวิชาการต่าง ๆ หนังสืออ้างอิง เป็นต้น และไม่มีการกำหนดระยะเวลาการออกวางจำหน่ายเป็นประจำ
 

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ หนังสือ (Book)
o Offset (ออฟเซ็ต)
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน หนังสือ (Book)
14.85 x 21 ซม. (5.85 x 8.26 นิ้ว) (A5)
21 x 29.7 ซม. (8.26 x 11.69 นิ้ว) (A4)
Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต หนังสือ (Book)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 170-310 แกรม

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- ปอนด์ (Bond Paper) 80 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ หนังสือ (Book)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- เคลือบ UV
- เคลือบด้าน / เคลือบมัน
- เคลือบ Soprt UV
- ปั้มนูน
- ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
- สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
- พับ (Fold)
- ตัดมุม
- เข้าเล่มไสสันกาว
- เข้าเล่มมุงหลังคา

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- พับ (Fold)
- ไดคัท
- ปั้มทอง
- เข้าเล่มไสสันกาว
- เข้าเล่มมุงหลังคา
- เย็บกี่

ตัวอย่างงานลูกค้า (Example)