Inkjet Indoor Backlit Film
Inkjet Indoor Backlit Film

      Inkjet Indoor Backlit Film
เป็นงานพิมพ์แผ่นฟิล์มโปร่งใส เคลือบกันน้ำ (เคลือบด้าน เคลือบมัน) 
สำหรับงานตู้ไฟภายในอาคาร (สอดระหว่างแผ่นอะคิลิค)

 

ตัวอย่างงานลูกค้า (Example)