เอกสารประกอบการสัมมนา (Siminar Document)

เอกสารประกอบการสัมมนา (Siminar Document)

         รับผลิต เอกสารประกอบการสัมมนา (Siminar Document) ทุกประเภท ทุกขนาด เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปประกอบการสัมมนา สามารถพิมพ์ ได้ทั้งสีและขาวดำ แนวตั้งและแนวนอน ทั้งยังสามารถพิมพ์ เป็น แฮนด์เอาท์ (Hand Out) ตั้งแต่ 2/9 สไลด์ต่อหน้าได้อีกด้วย
ตัวอย่างงานลูกค้า (Example)