ส่งไฟล์งาน
ระบบส่งไฟล์งานเข้า Print Print Online Dot Com
ไฟล์งานที่ต้องการส่ง :
  * กรุณา Upload ไฟล์ที่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
(ความเร็วในการส่งข้อมูล ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้)
ชื่อผู้ส่ง :
*
Email :
เบอร์โทรศัพท์ :
(เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ทางเราติดต่อกลับ) *
รายละเอียด :