ป้ายตราสินค้า (Tag)

ป้ายตราสินค้า (Tag)

          รับผลิต ป้ายตราสินค้า (Tag) ทุกประเภท ทุกขนาด ป้ายตราสินค้า (Tag) เป็นสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีขนาดและเทคนิคการพิมพ์ ที่แน่นอน ทั้งนี้ ขนาดและรูปแบบของ ป้ายตราสินค้า (Tag) จะขึ้นอยู่กับ ภาพลักษณ์ และความเหมาะสม ของสินค้านั้นๆ
 

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ ป้ายตราสินค้า (Tag)
o Offset (ออฟเซ็ต)
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน คู่มือ ป้ายตราสินค้า (Tag)
Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต คู่มือ ป้ายตราสินค้า (Tag)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- ปอนด์ (Bond Paper) 80 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
- กระดาษปก (Cover Paper) 180 แกรม
- กระดาษแฟนซี (Fancy Paper) 180 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ ป้ายตราสินค้า (Tag)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- เคลือบ UV
- เคลือบด้าน / เคลือบมัน
- เคลือบ Soprt UV
- ปั้มนูน
- ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
- สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
- พับ (Fold)
- ไดคัท

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- เคลือบพลาสติกแข็ง
- พับ (Fold)
- ตัดมุม
- ปั้มทอง
- เข้าเล่มไสสันกาว
- เข้าเล่มมุงหลังคา
- เย็บกี่

ตัวอย่างงานลูกค้า (Example)