คู่มือ (Manual)

คู่มือ (Manual)

          รับผลิต คู่มือ (Manual) ทุกประเภท ทุกขนาด คู่มือ (Manual) โดยส่วนมากคู่มือจะมีขนาดที่ไม่แน่นอน โดยขนาดจะแปรผันตามพื้นที่ ใช้สอดใส่ในบรรจุภัณฑ์ นิยมพิมพ์ 1 สีและใช้เนื้อกระดาษที่บาง เพื่อความประหยัดเนื้อที่และงบประมาณ
 

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ คู่มือ (Manual)
o Offset (ออฟเซ็ต)
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน คู่มือ (Manual)
Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต คู่มือ (Manual)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- ปอนด์ (Bond Paper) 80 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ คู่มือ (Manual)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- เคลือบ UV
- เคลือบด้าน / เคลือบมัน
- เคลือบ Soprt UV
- ปั้มนูน
- ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
- สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
- พับ (Fold)
- ตัดมุม
- เข้าเล่มไสสันกาว
- เข้าเล่มมุงหลังคา
- ห่วงกระดูกงู

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- เคลือบพลาสติกแข็ง
- พับ (Fold)
- ไดคัท
- ปั้มทอง
- เข้าเล่มไสสันกาว
- เข้าเล่มมุงหลังคา
- เย็บกี่

ตัวอย่างงานลูกค้า (Example)