บรรจุภัณฑ์ (Package)

บรรจุภัณฑ์ (Package)

         รับผลิต บรรจุภัณฑ์ (Package) ทุกประเภท ทุกขนาด บรรจุภัณฑ์ (Package) กล่องขึ้นรูปเป็นลักษณะทรง 4 เหลี่ยม หรือขึ้นรูปตามที่ลูกค้ากำหนด สามารถผลิตตามขนาดที่บรรจุสินค้าได้ โดยทั่วไป บรรจุภัณฑ์ (Package) นิยมใช้กระดาษกล่องแป้ง หรือกระดาษอาร์ตการ์ด ที่ความหนา 300 แกรม ขึ้นไป
 

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ (Package)
o Offset (ออฟเซ็ต)
ขนาดมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ (Package)
Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ (Package)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 210-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 210-310 แกรม
- กระดาษกล่องแป้ง หลังขาว/หลังเทา 210-310 แกรม
- อาร์ตการ์ดมัน 1 หน้า 210-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ บรรจุภัณฑ์ (Package)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- เคลือบ UV
- เคลือบด้าน / เคลือบมัน
- เคลือบ Soprt UV
- ปั้มนูน
- ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
- สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
- พับ
- ไดคัท

ตัวอย่างงานลูกค้า (Example)