Inkjet Indoor Sticker PP (สติ๊กเกอร์ พีพี)
Inkjet Indoor Sticker PP (สติ๊กเกอร์ พีพี)

     Inkjet Indoor Sticker PP (สติ๊กเกอร์ พีพี)
เป็นงานพิมพ์สติ๊กเกอร์พลาสติก เนื้อมุกหน้ามันวาว เคลือบกันน้ำ (เคลือบด้าน เคลือบมัน) สำหรับงานโปสเตอร์ที่ต้องการติดผนัง หรือวัสดุผิวเรียบ 
เนื้อแข็งอื่นๆ

 

ตัวอย่างงานลูกค้า (Example)