โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure)
โบชัวร์ แผ่นพับ (Brochure)
          รับผลิต โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure) ทุกประเภท ทุกขนาด โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure) เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้กระดาษแผ่นเดียว พิมพ์ข้อความเกี่ยวกับองค์กร โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อเผยแพร่แจกจ่ายกับบุคคลทั่วไป โดยจะมีลักษณะเฉพาะคือ รูปแบบการพิมพ์พับทบไปมาตั้งแต่ 2 ทบขึ้นไป
 

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure)
o Offset (ออฟเซ็ต)
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure)
21 x 29.7 cm(A4)
Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- ปอนด์ (Bond Paper) 120 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิกการพิมพ์พิเศษ สำหรับ โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- เคลือบ UV
- เคลือบด้าน / เคลือบมัน
- เคลือบ Soprt UV
- ปั้มนูน
- ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
- สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
- พับ (Fold)
- ไดคัท

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- ปั้มทอง

ตัวอย่างงานลูกค้า (Example)